Rád se věnuji projektům které jsou postaveny na principu bezpodmínečné lásky AGAPE, která nehledá svůj vlastní prospěch, ale je zaměřená na druhé a na potřeby druhých. Ke zlepšení života na zemi a pomoci druhým, můžeme použít nejenom činy a skutky, ale také předávat a šířit dál principy lásky, víry a naděje, které pomáhají lidem v nalezení pravého smyslu a plnosti života.